سخن روز : مدرسه سازی خود جهاد مقدس است (مقام معظم رهبری) )
پنجشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۰
نقشه سايت
اخبار مهم
گفت وگو
اعضای هیئت مدیره (دوره اول)

۱- حاج سید هادی موجانی قمی( رییس هیئت مدیره)

۲- حاج اکبر ابراهیمی(نائب رییس هیئت مدیره)

۳- حاج علی اصغر میرزائی(خزانه دار)

۴- جعفر شریعتی ( عضو اصلی هیئت مدیره)

۵- حاج سید علی محمد ابوئی (عضو اصلی هیئت مدیره)

۶- حاج محمود تقی زاده شوردستانی( عضو اصلی هیئت مدیره)

۷- حاج هدایت الله نورانی پور( عضو اصلی هیئت مدیره)

۸- دکتر عبدالرضا فولادوند راد( عضو اصلی و مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران)

۹- مهندس داریوش ورناصری (عضو اصلی و مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان تهران)

۱۰- حاج مهدی باقری چیمه ( عضو علی البدل هیئت مدیره)

۱۱- حاج حسین خدام( عضو علی البدل هیئت مدیره)

۱۲- حاج محسن بهارلو( بازرس اصلی هیئت مدیره)

۱۳- حاج محمدرضا دهقان نیری( بازرس علی البدل هیئت مدیره)

۱۴- مجید پیروزان ( مدیرعامل)