سخن روز : مدرسه سازی خود جهاد مقدس است (مقام معظم رهبری) )
پنجشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۰
نقشه سايت
اخبار مهم
گفت وگو
درباره ما

مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستانهای استان تهران

مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستانهای استان تهران با هدف رشد کمی و کیفی سطح آموزش و پرورش با توجه به لزوم شناخت نیازهای واقعی مناطق تابعه در خصوص ساخت و سازهای خیرین نیک اندیش  و بسط و توسعه عدالت توزیع فضاهای آموزشی درمجموعه شهرستانهای  استان تهران  راه اندازی گردیده است و با بکارگیری مساعدت تمامی خیرین عزیز، مسئولین کشوری و لشکری و همه ی خدمتگزان عرصه تعلیم و تربیت و خصوصا دانش آموزان مهرورز جوان و فرهنگیان فرهیخته ی خیر در راستای تحقق این شعار بزرگ که همانا مدرسه سازی خود جهادی مقدس است وره توشه ی آخرت گام برمی دارد.

 

** دراین راه همسفر ما باشید. **

 

2020